Graničnik nivoa– RFG

Primena nivo-prekidača

Radio frekventni graničnik nivoa  se ugrađuju kao gornji i/ili donji granični prekidači za kontrolu popunjenosti silo ćelija, usipnih koševa vaga pakerica, komora za odlaganje brašna, ili raznih skladištnih prostora kako zrnaste tako  i praškaste materijale gde je važna kontrola donje i/ili gornje granice popunjenosti.

Radio frekventni graničnik nivoa RFG može se priključiti  u postojeće sisteme  automatskog upravljanja  transportnim linijama i proizvodnim procesima. U zavisnosti od tehnoloških potreba može se izvršiti spajanje postojeće svetlosne i zvučne signalizacije kao informaciju o graničnom nivou popunjenosti. Delovi radio frekventnog graničnika su izrađeni od materijala otpornih  na prašinu a elektronika je zaštićena u zaptivenom kućištu.

Graničnik nivoa RFG ima sensor  u vidu  šipke koji može biti dužine od min 100mm do max 2500mm. Instalisanje se vrši  horizontalno i/ili vertikalno u zavisnosti od oblika i dimenzija prostora gde se instališe. U zavisnosti od tehnoloških zahteva  oblik  sonde se  može prilagoditi konkretnoj primeni.

Tehničke karakteristike

granicniknivoa

Vaše Ime (*)

Vaš Email (*)

Merni uređaj(*)

Vaša poruka(*)

mu1