Handy (Ručni) Terminal HT-1

Handy Terminal  HT-1 je mali ali vrlo robusni mobilni uređaj za merenje temperature u silosima, podnim skladištima i drugim   skladištnim prostorima.

Širok  spektar performansi daje mogućnost merenja temperature čak i tamo  gde nije moguće ugraditi fiksni sistem za merenje temperature – silotermometar. Može  se koristi i već postojeći deo  opreme pa samim tim se ostvaruje velika ušteda u investiciji.

Poseduje odgovarajući sertifikat Ex izvedbe.

Operativni sistem Handy Terminala HT-1 omogućava lako rukovanje i održavanje  uredjaja preko LCD touch ekrana. Jednostavan korisnički interfejs omogućava brz pristup izmerenim i memorisanim podacima.

Merna oprema smeštena u kućištu ergonomskog oblika pa se samim tim lako drži u jednoj ruci.

Uredjaj se jednostavno  priključuje na nove ili postojeće glave termovešalica uz odredjenu opremu (stepen zaštite  IP68).

Poseduje sat i datum realnog vremena a baterija visokog  kapaciteta mu omogućava radnu autonomiju od 8 časova.

Kapacitet interne memorije omogućava skladištenje velikog broja merenja i njihovo kasnije pregledavanje i/ili prebacivanje u PC računar.

Broj nivoa i dužina  sonde se prave po zahtevu korisnika a  mogu biti  kako stacionarne tako i mobilne. Broj mernih sondi nije ograničen.

Osnovne tehničke karakteristike:

  1. Broj podržanih silo ćelija je neograničen
  2. Broj uredjaja na jednom objektu je neograničen.
  3. Autonomija rada je 8 sati.
  4. Punjenje baterije preko USB porta.
  5. Touch ekran je visoke rezolucije.
  6. Prenos podataka u PC je preko USB porta
  7. Softwaer na PC računaru automatski prepoznaje uređaj i arhivira vrednosti.

Vaše Ime (*)

Vaš Email (*)

Merni uređaj(*)

Vaša poruka(*)