Da li je obavezno baždarenje i etaloniranje silotermometara?

30.5.2010 (Službeni glasnik br.30/2010) godine došlo je do promene Zakona o metrologiji(Sl.list SRJ 80/94) koji je eksplicitno objašnjavao ko, kada i gde obavlja baždarenje i žigovinu silotermometara. Po aktuelnom Zakonu o metrologiji, silotermometri ne spadaju u nadležnost žigovine i pregleda Direkcije za mere i ovlaštenih kuća.
Po novom „Praviniku o vrstama merila za koje je obavezno overavanje i vremenskim intervalima njihovog periodičnog overavanja“ (Sl. glasnik RS, br. 49/2010) od 21.7.2010 godine,silotermometar ima izuzeće od perodičnog pregleda.
Pošto su silosi ipak u zoni zapaljivosti, podležu aktuelnom „Zakonu o zaštiti od požara“(Sl.glasnik 111/2009) i samim tim po članu 40 , treba ih priodično kontrolisati i održavati u ispravnom stanju. Period je ostao po inerciji starog Zakona o metologiji(Sl.list SRJ 80/94) , 1 godišnje.
http://www.dmdm.rs/PDF/PravilnikOVrstamaMerila.pdf

Šta spada u etaloniranje i ko ga radi?

Etaloniranjem se utvrđuje merna ne sigurnost merila u njegovom celom mernom opsegu. Etaloniranje obavljaju ovlaštene(akreditovane)laboratorije. Prilažemo spisak akreditovanih laboratorija za etaloniranje www.ats.rs a to su Univerzitet u Beogradu i Univerzitet u Novom Sadu.

Koje su ovlaštene laboratorije za pregled silotermometra?

30.5.2010 (Službeni glasnik br.30/2010) godine došlo je do promene Zakona o metrologiji(Sl.list SRJ 80/94) koji je eksplicitno objašnjavao ko, kada i gde obavlja baždarenje i žigovinu silotermometara. Po aktuelnom Zakonu o metrologiji, silotermometri ne spadaju u nadležnost žigovine i pregleda Direkcije za mere i ovlaštenih kuća. Ovaj Zakon eksplicitno objašnjava da nema više ovlašćenih kuća koje su ovlaštene za žigovinu i baždarenje. Žigovinu je nekada obavljala Direkcija za mere a baždarenje firma kojoj vi verujete i ona je bila prethodnica žigosanju merila. http://www.dmdm.rs/PDF/Zakoni/Zakon%20o%20metrologiji2.pdf

Odobreni tipovi merila?

Po starom Zakonu svaki ugrađen silotermometar je morao imati odobrenje o tipu merila, ali po novom „Praviniku o vrstama merila za koje je obavezno overavanje i vremenskim intervalima njihovog periodičnog overavanja“ (Sl. glasnik RS, br. 49/2010) od 21.7.2010 godine, silotermometar ima izuzeće i sada možete ugraditi silotermometar po Vašem nahođenju. U novom Pravilnuku ,Član 2. prikazuje tabelu koja merila podležu obaveznom odobrenju tipa merila. Silotermometri imaju izuzeće i samim tim su poništeni svi odobreni tipovi merila(silotermometri). http://www.dmdm.rs/cr/OdobrenjeTipaMerila.php

Koje su osnove za pregled silotermometra?

Pošto su silosi ipak u zoni zapaljivosti, podležu aktuelnom „Zakonu o zaštiti od požara“(Sl.glasnik 111/2009 ) i samim tim po Članu 40 , treba ih priodično kontrolisati i održavati u ispravnom stanju. Period je ostao po inerciji starog Zakona o metologiji (Sl.list SRJ 80/94) , 1 godišnje. http://www.mup.gov.rs/cms/resursi.nsf/Zakon%20o%20zastiti%20od%20pozara-lat.pdf

Da li ćelije trebaju biti prazne za servis i baždarenje silotermometara?

Naš sistem za merenje temperatura u siloćelijama, ne zahteva vadjenje sajli u kojima su „problematični“ nivoi merenja i Vaš silos može da radi bez ikakvog ometanja u toku servisa ili baždarenja.

Šta spada u baždarenje?

U baždarenje spada provera i podešavanje tačnosti merila temperature u deklarisanom mernom opsegu.