Ručno-ubodni merač

Usled  sve veće  expanzije malih poljoprivrednih gazdinstava i gradnje malih skladišnih prostora ( podnih skladišta)  gde nije moguće ugraditi fiksni sistem za merenje temperature ukazala se potreba za jednostavnim i jeftinim merilom temperature. Zbog tih zahteva napravili smo ubodni merač temperature MTU-1.  Ubodnim meračem se rukuje jednostavno a brzo i lako se  izvrši kontrola temperature uskladištenog materijala.

Ubodna sonda može biti:

  • Fleksibina dužine do 6m (za transport sonda se smota u krug prečnika 80cm)
  • Od inox-a (kiselo otpornog), dužine 3m koji je rastavljiv  na 1,5m .
  • Inox max dužine 2m(ograničena dužina zbog transporta)

Broj mernih mesta za merenje temperature je od minimum  1 do maksimalnih 6 mernih tačaka u zavisnosti od odabira vrste merne sonde. Merne tačke su raspoređene ravnomerno duž merne sonde ili kako investitor zahteva.

Očitavanje temperature se vrši na LCD displeju a selekcija mernih mesta ručnom preklopkom.

Za napajanje uređaja se koristi baterija od 9 volti.

Sva elektronika je ugrađena u kućište uređaja i samim tim zaštićene od spoljašnjih uticaja.

Vaše Ime (*)

Vaš Email (*)

Merni uređaj(*)

Vaša poruka(*)

mu5