Silotermometar

Merenje temperature

Kontrola temperature u skladištnim prostorima je jedna od bitnijih faktora da bi se očuvao kvalitet uskladištene robe, kao i održao kvalitet finalnih proizvoda.

Pored kvaliteta robe neophodan je visok stepen zaštite od požara i od eksplozije.

Naš uređaj za merenje temperature u skladišnim prostorima omogućavaju sva 3 faktora na visokom nivou kontrole.

Merač temperature štedi energiju time što se merenjem temperature smanjuje broj eleviranja koja su do sada bila višestruko veća.

Merenje temperature je vrlo bitna stavka za javna skladišta i skladištenje temperature za Republičku direkciju robnih rezervi.

Našim mernim sistemom štedite na:

 • električnoj energiji smanjenjem brojem eleviranja,
 • električnoj energiji uključivanjem samo određenih uređaja za ventilaciju i hlađenje skladištnog prostora gde je detektovan porast temperature,
 • smanjen je broj fumigacija robe u skladištnom prostoru,
 • ušteda na amortizaciji kako mašina tako i periferne opreme za izmeštanje robe pri povišenoj temperaturi(elevatori,transportni putevi…),
 • smanjeni troškovi održavanja i remonta mašina i opreme u skladištnim prostorima,
 • smanjen lom uskladištenog zrna…

Karakteristike merača temperature MT-1:

 • slika silotermometraEx zaštita Ex II 2(1)D IP66 T125°C multipexer,
 • Ex zaštita Ex II 1D IP66 T125°C sonda,
 • noseća glava sajle termo vešalice ima stepen zaštite IP65,
 • servis mernih sondi je moguć i u punim skladištnim prostorima,
 • prikaz rezultata merenja na razvodnom ormanu i/ili računaru po zahtevu investitora(LAN,Wi-Fi,RS485…),
 • jedinstven softwer sa lakim rukovanjem,
 • merilo je lako proširivo-modularni sistem ugradnje(dogradnja novih silotermometara),
 • jednostavno i lako rukovanje mernim uređajem…

Vaše Ime (*)

Vaš Email (*)

Merni uređaj(*)

Vaša poruka(*)

mu4